Kongresi


Preskoči aktualni kongresi

Aktualni kongresi

Sva predavanja će biti postavljena 12. rujna kako biste ih mogli u miru pogledati kada vam to odgovara i poslati svoja pitanja za rasprave koje će se održati 24.09. na Visu.Tradicionalne Kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne protekcije i nefrologije 2022., ove godine organizirane su u hibridnom obliku, a za Vas smo pripremili više od 60 predavanja raznovrsnih tema.


Nakon što pogledate predavanja, pozivam vas da postavite pitanja našim predavačima, na koja ćete dobiti odgovore u sklopu programa uživo 8. i 9. travnja. 

Za aktivno sudjelovanje prijavite se putem OVE POVEZNICE


Pregledavanje predavanja će biti bodovano prema pravilima Hrvatske liječničke komore.

Uvjet za dobivanje bodova je minimalno 50% pregledanih predavanja.

Bolesnici koji boluju od rijetkih bolesti su među nama. Rasvjetljavanje i razumijevanje genskih poremećaja uz uvid u patofiziološke procese pojedinih rijetkih i genskih bolesti doprinosi razvoju lijekova sa specifičnim djelovanjem na sam uzrok bolesti. 

Simpozij Rijetke i genske bolesti bubrega donosi pregled trenutačnih spoznaja iz ovog uzbudljivog i dinamičnog područja