Poštovani dobrodošli na 18. kongres Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja. Ovogodišnji kongres posvečen je dijabetesu, koplikacijama vezaih uz tu "tihu" kroničnu bolest i na koji način promjene životnih načina utječu na kvalitetu života bolesnika. Kongres se održava u suradnji s Direkcijom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i bodovan je od strane Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore dentalne medicine