Bolesnici sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti pripadaju skupini ponajviše opterećenoj različitim lijekovima. Istraživanja pokazuju da je medijan broja tableta koje koristi prosječan bolesnik na dijalizi 19, a više od 25% bolesnika koristi 25 tableta dnevno.

   Sigurnost bolesnika mora biti u središtu naše pažnje. Potreban je sustavni pristup problemu primjene lijekova u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću od strane svih sudionika u liječenju: nefrologa, kliničkih farmakologa, proizvođača lijekova, regulatornih tijela, kliničkih farmaceuta, ljekarnika i liječnika obiteljske medicine. Pogledajte sva predavanja koja su za Vas pripremili stručnjaci i pridružite nam se na virtualnom Simpoziju 24.02.2022. u 14:00 sati.